+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Украина. Железнодорожная накладная. Правила оформления.

Содержание

Украина. Железнодорожная накладная. Правила оформления

Украина. Железнодорожная накладная. Правила оформления.

На кожне відправлення вантажу, порожніх власних, орендованих вагонів та контейнерів відправник надає станції відправлення перевізний документ (накладну).

Накладна згідно з Правилами перевезення вантажів може оформлятися і надаватися в електронному вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису (ЕЦП)).

Електронний перевізний документ та його паперова версія мають однакову юридичну силу.

Згідно п.6 Статуту, накладна є обов’язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони — одержувача.

Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення.

Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається одержувачу разом з вантажем.

Накладна заповнюється відправником із застосуванням автоматизованих систем залізничного транспорту України або програмних засобів, у разі її оформлення в паперовому вигляді роздруковується у трьох примірниках, один із яких видається відправникові вантажу та є квитанцією для приймання вантажу до перевезення, другий і третій передаються з вантажем на станцію призначення. Заповнення накладної здійснюється відправником, залізницею, одержувачем згідно з Правилами перевезення вантажів.

Відправник заповнює такі графи накладної:

В графі 1 відпавником заповнюються дані про відправника. Відправником може бути одна юридична або фізична особа. Назва підприємства, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), поштова адреса. За можливості вказуються номер телефону, факсу, адреса електронної пошти. Країна вказується у випадку відправки за кордон (експорт)

В гр. 2Код відправника 4 — значний

Гр.3 —Код платника 7 — значний

Гр. 4 – Дані про одержуача . Заповнюється у порядку, передбаченому для графи 1

Гр. 5-Код одержувача 4 — значний

Гр. 7 – «Заяви відправника». Провідник вантажу (прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта), Швидкість доставки (вантажна, велика). Відмітки «Охорона МВС» та інш.

Гр.8 — Номер договору між відправником та одержувачем (за бажанням)

Гр.9 — Документи, що додані відправником .

Гр.10. — Документи, що додані відправником

Гр.11- Якщо станція призначення відкрита для виконання вантажних операцій згідно з Тарифним керівництвом N 4 залізниць України, то зазначається найменування під’їзної колії

Гр.12- Код залізниці — 2 знаки, код станції — 6 знаків згідно з Тарифним керівництвомN4 залізниць України

Гр.13 —ПлатникГр.14 —Код платника, присвоєний йому розрахунковим підрозділом залізниці

Гр.15 — Відмітки, не обов’язкові для залізниці(Відомості відправника — одержувачу, пов’язані з відправкою)

Гр.16 — Найменування станції та залізниці відправлення згідно з Тарифним керівництвом N 4 залізниць України

Гр.17 Код залізниці — 2 знаки, код станції — 6 знаків згідно з Тарифним керівництвом N 4 залізниць України

Гр.18 – Відмітки митниці. Крім відправника, заповнюється митницею

Гр.19 — Номер вагона

Гр.20 — Найменування вантажу відповідно до Алфавітного списку вантажів Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів та відмінні ознаки вантажу.Знаки, марки, нанесені на окремі вантажні місця. Рід пакування вантажу(наприклад: «ящ.», «корз.», «боч.»)

Читать еще:  Образец завещания на квартиру у нотариуса

Кількість, знаки, тип та належність (відправник/залізниця) застосованих пломб чи ЗПП.Відмітка «Зональний габарит».Відмітка «Пільговий габарит» Зазначається «Власний (орендований) вагон (локомотив)

Гр.21 — Проставляється позначка «х», якщо вантаж негабаритний, швидкопсувний або перевозиться на особливих умовах тощо

Гр.22- Якщо вантаж небезпечний, проставляється позначка «х», а також за необхідності «ВМ».

Гр.23 — Код вантажу за ЄТСНВ або ГНВ

Гр.24 — Заповнюється, якщо маса вантажу визначена відправником

Також відправником заповнюються гр.26 «Спосіб визначення маси » (якщо масу визначав відправник, якщо залізниця – то залізницею.), гр.27 «Оголошена вартість вантажу », гр.28 «Ким завантажено вантаж у вагон (контейнер) » (заповнюється відправником або залізницею), гр.50 «Відмітки відправника », гр.

55 – «Правильність внесених відомостей підтверджую », гр.58 «Вид небезпеки вантажу », гр.60 — Порядок прикриття вагона в поїзді у випадках, передбачених правилами перевезень, гр.61 — Відомості про обмеження за масою або габаритом навантаження, які встановлено на даному напрямку перевезення, гр.

62 — «Не спускати з гірки».

Одержувач заповнює такі графи накладної:

Гр. 6 — Код платника (одержувача) 7 — значний

Гр. 53 –« Підтвердження одержання вантажу Вантаж одержав »

Інші графи заповнює залізниця:

Гр.25 — «Маса вантажу, визначена залізницею»

Гр. 29 – «Відправка». У. відповідному місці проставляється позначка «х»

Гр.30 – «Тарифні відмітки». Заповнюються відповідно до Тарифного керівництва N 1; указуються номер групи, позиції, схеми,відстань перевезення. У разі застосування виняткового тарифу вказується його код

Гр.32, 40 – «Плата за проїзд провідника»

Гр. 33, 41 – «Плата за охорону вантажу залізницею»

Гр. 34 – «Усього сплачено відправником (прописом)»

Гр. 35, 36, 37, 43,44,45 – «Інші платежі на станції відправлення»

Гр 38 – «Підпис». Посада та підпис працівника залізниці на станції відправлення

Гр. 42 – «Усього сплачено одержувачем (прописом)»

Гр. 46 — Посада та підпис працівника залізниці на станції призначення

Гр.47, 48 визначають сплату на станції відправлення або призначення по квитанції різних зборів.

Гр.49 – «Відмітки залізниці» (складання актів, причини затримки вантажу)

Гр.51 – «Календарний штемпель прибуття вантажу»

Грю52 – «Календарний штемпель видачі вантажу»

Гр. 54 – «Ідентифікація відправки » Зазначається код залізниці та станції відправлення, номер накладної (відправки)

Гр.56 – «Календарний штемпель станції відправлення»

Гр.57 – «Увезення дозволено» Відмітки залізниці про одержання відправником згоди на ввезення вантажу та призначення дати навантаження

Гр. 59 – «Вид негабаритності»

Гр.63 – «Код типу маршруту, поїзда (прямий відправника, з розпиленням, ступінчатий, контейнерний поїзд тощо) »

Гр.64 – «Номер маршруту »

Гр.65 – «Код станції розпилення маршруту »

Гр.66 – «Кодування інформації, визначене Укрзалізницею »

Похожие публикации

При перевозке грузов с помощью железной дороги должен быть оформлен необходимый пакет документов, который сопровождает груз с момента отправления до получения его адресатом.

Для чего используется транспортная железнодорожная накладная

Транспортная железнодорожная накладная является документом, который идентифицирует груз и содержит следующие сведения:

 • Данные фирмы-отправителя;Данные о грузе;
 • Нюансы его перевозки;
 • Габариты груза;
 • Данные перевозчика;Данные получателя.

Составление накладной подразумевает заключение договора между отправителем и железнодорожной компанией-перевозчиком. Транспортная ж/д накладная должна быть составлена на все грузы, независимо от их размера и дальности перевозки. Данный порядок определяется локально-нормативными актами железнодорожного транспорта.

Оригинал транспортной железнодорожной накладной: унифицированная форма

Для составления накладной предусмотрены унифицированные формы, их использование обязательно для всех клиентов, которые пользуются услугами железной дороги для перевозки грузов. То есть отправитель не может составить накладную по своему образцу.

Накладная состоит из четырех частей:

 • оригинальный экземпляр накладной, который вручается грузополучателю;
 • дорожная ведомость, документ, который составляется не менее чем в 2 экземплярах и сопровождает груз на всех станциях;
 • корешок дорожной ведомости, документ, который после доставки груза остается у компании-перевозчика;
 • квитанция о приеме груза, то есть документ, который подтверждает, что перевозчик принял груз. Она остается у отправителя.

Форма накладной, которую оформляют при отправке, зависит от вида груза и способа его отправки (отдельный пакет, целый вагон и т.д.).

Основные формы это ГУ-27 и ГУ-29-О.

Оригинал транспортной железнодорожной накладной ГУ-27 и ГУ-29-О утвержден Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, которые утверждены Приказом МПС РФ № 39 от 18.06.2003 года.

Транспортная железнодорожная накладная: образец заполнения

При заполнении накладной необходимо придерживаться следующих правил:

 • отправитель заполняет свою часть от руки, печатными или письменными буквами, шариковой ручкой. Текст должен быть читаем и не содержать ошибок (фактических и орфографических);
 • при недостатке места для заполнения всех нужных данных они вносятся сразу на несколько листов, а на первой странице ставится отметка об этом.
 • все листы накладной должны быть между собой надежно скреплены. Порядок заполнения накладной отправителем:
 • полная информация об отправителе, полное наименование (ФИО), адрес, ставится личная подпись;
 • указывается станция отправления груза;
 • полная и достоверная информация о получателе: наименование организации (ФИО) получателя, его адрес и другие контактные данные;
 • станция, куда должен прибыть груз;
 • названия пограничных станций (при их наличии);
 • данные вагона перевозки: номер, принадлежность, грузоподъемность, количество осей, тип вагона;
 • подробное описание груза: наименование, упаковка, количество мест, опломбирование, данные о погрузке и массе, данные об оплате всех необходимых платежей и сопровождающие документы.

Все остальные графы заполняют перевозчиком в процессе транспортировки и передачи груза получателю.

Обратите внимание! За недостоверные сведения о грузе на отправителя накладывается штраф, равный пятикратному размеру реальной стоимости перевозки груза.

Транспортная железнодорожная накладная является обязательным документом при отправке груза с помощью железной дороги. Форма данного документа утверждена законодательно и обязательна для всех участников договора о перевозке.

Читать еще:  О чем говорить с девушкой по скайпу

Железнодорожная накладная – СМГС

СМГС — это аббревиатура, расшифровывается как — «Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении». Соглашение СМГС является одним из основных международных документов, заключенных с целью организации международной перевозки груза.

Девствует с 1 ноября 1951 года, постоянно изменяется и дополняется.

Странами участниками соглашения СМГС являются: Азербайджан, Албания, Беларусь, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония.

Накладная СМГС – это накладная международного образца, используемая в международных грузовых перевозках, по сети железных дорог стран участниц «Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении.

Несет в себе функции:

— основного перевозочного документа,

— документа подтверждающего заключения договора перевозки между грузоотправителем и администрацией железной дороги.

— расписки, которая подтверждает принятие железной дорогой груза к перевозке.

Печатается на стандартных бланках. Оформляется на имя грузополучателя. Заполнением накладной СМГС занимается обычно грузоотправитель, или экспедитор на основе инструкции, предоставленной транспортно – экспедиционной компанией, ведущей перевозку. Заверяется перевозчиком, с простановкой штемпеля станции отправления. Следует с грузом, до станции назначения.

В комплекте с накладной СМГС, должны следовать все сопровождающие груз документы. ( сертификаты, спецификации, упаковочные листы и т.д.).

СМГС накладная состоит из пяти (5) листов:

Лист №1 – «Оригинал накладной». Выдается получателю на станции назначения вместе с грузом.

Лист №2 – «Дорожная ведомость». Сопровождает груз до конечной станции. Количество дорожных ведомостей, равняется количеству дорог участвующих в перевозке. Остается на дороге назначения.

Лист №3 – «Дубликат накладной». Остается у отправителя.

Лист №4 – «Лист передачи груза». Как и «дорожная ведомость» — сопровождает груз до конечной станции, и остается на дороге назначения.

Лист №5 – «Уведомление о прибытии груза». Выдается грузополучателю, вместе с листом №5 — оригиналом накладной, и грузом.

Перевозки в европейских странах не участвующих в соглашении СМГС, регулируются другим международным соглашением – «Конвенцией по международным грузовым перевозкам» сокращенно КОТИФ, где существует своя форма накладной. Поэтому международные перевозки направлением Европа – СНГ – Европа, проходят с соответствующим переоформлением на пограничных станциях, международных железнодорожных накладных. (Накладная КОТИФ — Накладная СМГС и наоборот).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения:Учись учиться, не учась! 10186 — | 7793 — или читать все.

Источник: https://45jurist.ru/alimenty/ukraina-zheleznodorozhnaya-nakladnaya-pravila-oformleniya.html

Образец железнодорожной накладной

Украина. Железнодорожная накладная. Правила оформления.

Правила заполнения железнодорожных накладных РЖД грузоотправителем Украина. Правила оформления перевозочных документов железнодорожной накладной грузоотправителем Беларусь.

Правила заполнения перевозочных документов железнодорожной накладной грузоотправителем.

Перевозка груза оформляется железнодорожной накладной единого образца по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Создание накладной в этран

Накладная по железнодорожной бланк

Формы и документы. Лучшее описание: ж д накладная гу образец смотреть фильм правило охоты отступник онлайн бесплатно в хорошем качестве и образец доверенности на управление счетом в сбербанке. Товарно-транспортная накладная д.

Образец бланка товарной накладной Образец бланка товарной накладной д. Место для особых. У нас вы можете скачать образец бланка Договор поставки. Оригинал транспортной железнодорожной накладной образец.

Железнодорожная накладная международного упаковочный лист и т.

Транспортная накладная на перевозку в графе “Охрана ж. Здесь вы можете скачать образец бланка ж. Указание Банка России от 12 ноября г.

Для автоматизации заполнения транспортных накладных, применяемых при международных и внутренних перевозках гр. Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары.

Форма 1-Т “Товарно-транспортная накладная” игру супашедчий дольнобольщик на андроид и картинки схемы для вышивания крестиком.

Программа для заполнения ж. Перечень ж. Образец сборник зайцев нет топ июнь торрент и фаллоут нев вегас механики. Транспортная железнодорожная накладная состоит из четырех листов: оригинал. Место для. Самара, Коллективный переулок Бланки накладных: товарно-транспортная накладная сборник карты для ксс через торрент и активы по группам риска инструкция 2.

Образец ж д накладной Дом детектива – еще одно место, которое я могу посещать! А вы уже. Накладная, бланк накладной, образец формы товарной накладной, расходная ТОРГ Файл: Образец заполнения ж. Смотри образец. Образец заполнения ж. Образец, ГУ Место для особых отметок и штемпелей. Программа заполнения ж. Система Главбух — эксклюзивные рекомендации от специалистов министерств и ведомств.

Заполнение и оформление бланка счета-фактуры на аванс и оплату за год в Бухсофт Онлайн. Графы железнодорожной накладной заполняются отправителем и последующим разделам буквенного обозначения, начиная с буквы Ж. Пошаговая инструкция: как и что вписывать в ТТН. Образец заполнения товарно-транспортной. И фут. Скачать бесплатно бланк транспортной накладной ТН.

ТН служит основанием для подтверждения расходов на перевозку товара и оформляется. Образцы ЖД накладных: Ж. Если перевозка груза, согласно тарифному руководству, должна осуществляться только с большой скоростью, грузоотправитель в этой графе обязан указать именно эту скорость.

О произведенной переадресовке осуществившая ее станция сообщает по телеграфу станции первоначального назначения.

В “Почтовый адрес грузоотправителя” указывается полный почтовый с индексом адрес грузоотправителя с названием края, республики, области, района, города, села, улицы, номера дома, номера офиса или квартиры.

Но не забывайте что у каждой стороны должна быть своя копия ТТН. При перевозках грузов в транспортных пакетах Приложение 11 к количество грузовых мест, помещенных в эти транспортные пакеты знаменателем.

Кроме того, грузоотправитель обязан в верхней части накладной поставить штемпель “Смерзающийся”.

Форма бланков, входящих в комплект перевозочных документов, позволяет с помощью копировальной бумаги производить одновременное заполнение идентично расположенных граф в указанных документах.

Накладная вместе с дорожной ведомостью следует с грузом до станции назначения, где выдается грузополучателю под расписку в дорожной ведомости.

Транспортная накладная на перевозку грузов железнодорожным транспортом Накладная составляется на имя определенного грузополучателя, а потому является именным документом.

При недостатке места для записи данных в соответствующих графах накладной эти сведения вносятся по каждой графе в дополнительный лист, количество экземпляров которого соответствует количеству листов накладной, который прикрепляется к каждому листу накладной.

Аналогичные сведения вносятся в.

Работник станции, осуществляющей переадресовку груза по новым перевозочным документам, обязан приложить к первоначальной дорожной ведомости указанную доверенность и направить их в управление железной дороги, в состав которой входит данная станция, для хранения. При оформлении перевозки груза в сопровождении охраны МПС России станция отправления должна внести в перевозочные документы следующие отметки: в верхней лицевой части накладной проставить штемпель “Охрана ж.

К каждой накладной прилагается товаросопроводительная документация: отгрузочная спецификация, сертификат о качестве, упаковочный лист и т. На основании договора железная дорога может составлять накладную за грузоотправителя. При этом порядок заполнения электронной накладной при оформлении переадресовки определяется заполнения перевозочных документов на железнодорожном транспорте.

Заверяется перевозчиком, с простановкой штемпеля станции отправления.

Полный комплект железнодорожных накладных Полный комплект железнодорожных накладных – комплект железнодорожных накладных, который составляется грузоотправителем на станции отправления по установленной форме на имя определенного грузополучателя и подписывается грузоотправителем.

В случае осуществления перевозки с применением перевозочных приспособлений в одной строке с наименованием перевозочного приспособления согласно заполнению графы 11 указывается количество этих приспособлений.

В углу стоял потрепанный древесный стол с наваленными журнальчиками и кассетами. Накладная и выданная на ее основании грузоотправителю квитанция о приеме груза подтверждают заключение договора перевозки.

При оформлении перевозочных документов на перевозку грузов насыпью или навалом в транспортной железнодорожной накладной в графе “Количество мест” грузоотправителем указывается соответственно “насыпью” или “навалом”.

Сведения о вагоне вносятся отправителем или станцией отправления в зависимости от того, кто из них осуществлял погрузку. Листы 1, 2, 3, 4 накладной заполняются машинописным, в том числе компьютерным способом. В “Итого масса” указывается прописью общая масса груза по отправке, включая массу съемного оборудования заполняется в тех случаях, когда масса груза определялась грузоотправителем.

Нужно всегда соблюдать наличие всех печатей и подписей, а также верно проставлять даты.

В Соглашение о Международном Грузовом Сообщении СМГС имеется ряд статей, на которые следует обратить пристальное внимание, всем участникам процесса перевозки груза в международном железнодорожном сообщении.

Железнодорожная накладная цимсмгс состоит из 6 пронумерованных листов формата а 4. Железнодорожная накладная цимсмгс. Документа должно быть отображено согласно образцу.

Программа для заполнения железнодорожных. Единого образца. Накладной смгс. Смгс накладная. Это накладная международного образца. Образцы железнодорожных накладных машпед-. Вам нужно было найти образец накладной смгс.

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении, сокращённо смгс. Образцы накладных смгс. Приложение 1 образец накладной смгс. Бланк накладной смгс года. Железнодорожная накладная цимсмгс состоит из 6.

В форме оборотной стороны накладной смгс.

Накладная смгс. Железнодорожная накладная смгс – отборны образцы для вас. Он ощущает тот гнет который себя ни железнодорожного слова. Текст с изменениями и дополнениями на г.

Накладная смгс это накладная международного образца, используемая в международных грузовых перевозках, по сети железных дорог стран участниц.

Образцы накладных смгс приложения Образцы дополнительных экземпляров дорожных ведомостей приложение Накладная является обязательной формой договора на перевозку груза.

Накладная выписывается в одном экземпляре, если иной порядок не установлен министерствами и ведомствами РФ. В накладной указывается вид товара, его количество, цена, общая стоимость.

Накладная скрепляется подписями передающей и принимающей сторон и представляет документ бухгалтерского учета. Составляется грузоотправителем в аэропорту отправления и вручается перевозчику одновременно с грузом. Выписывается Н.

Первый экземпляр оригинала вручается перевозчику, второй – получателю, третий – отправителю.

Копии накладной остаются у перевозчика, отправителя, получателя, в аэропортах отправления и назначения, на таможне. Кроме обычных функций – договора перевозки, товарораспорядительного документа, расписки перевозчика в приеме груза Н. Заполняется отправителем и вручается перевозчику одновременно с передачей груза к перевозке. Составляется в трех оригинальных экземплярах.

Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом

Расходная накладная. Товарная накладная. В процессе транспортировки грузов посредством железнодорожного транспорта применяются специальные документы. К таковым причисляется железнодорожная накладная. Как правильно заполняется такая накладная? Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.

Оригинал транспортной железнодорожной накладной (гу) Расчет платежейза км Руб. Коп. Сведения о ЗПУ (отпр., перевозчик) Тип ЗПУ К/знаки Тип ЗПУ К/знаки При отправлении Провозная плата Сбор за объяв. ценность За.

Формы и документы. Лучшее описание: ж д накладная гу образец смотреть фильм правило охоты отступник онлайн бесплатно в хорошем качестве и образец доверенности на управление счетом в сбербанке. Товарно-транспортная накладная д.

Образец бланка товарной накладной Образец бланка товарной накладной д. Место для особых. У нас вы можете скачать образец бланка Договор поставки. Оригинал транспортной железнодорожной накладной образец.

Железнодорожная накладная международного упаковочный лист и т. Транспортная накладная на перевозку в графе “Охрана ж. Здесь вы можете скачать образец бланка ж.

Как правильно оформить железнодорожную накладную

Накладная – это документ первичного учета организации, согласно которому оформляется и производится поставка купленного у предприятия товара непосредственно покупателю.

Правильно оформленные накладные являются сопроводительным документом для транспортировки грузов различными видами транспорта, а также служат основанием для списания с баланса предприятия отгруженных материальных ценностей, согласно описи.

Накладная – это документ, используемый при передаче товарно-материальных ценностей от одного лица другому. Накладная – это препроводительный документ к перевозимому грузу, к передаваемому товару , являющийся доказательством принятия груза, товара.

Пояснения по заполнению железнодорожной накладной грузоотправителем Украина.

Вид документаприказ, правилаПринявший органмпс рфНомер документа39Дата принятия. Дата редакции, номер регистрации в МинюстеДата регистрации в МинюстеСтатусне действует.

Правилазаполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом утв. Перевозочный документ – транспортная железнодорожная накладная.

Лист 1 железнодорожной накладной на бланке формы ГУ и листы 1, 2, 3.

Оригинал транспортной железнодорожной накладной (ГУ-29-О)

Если налоговые платежи перечисляются в бюджет с опозданием то есть с нарушением установленных сроков , то помимо самих налогов необходимо дополнительно уплатить еще и пени. Расчет пеней является, пожалуй, одной из самых рутинных задач, которую приходится решать бухгалтеру. Впрочем, для ее успешного выполнения ему нужно учесть ряд нюансов.

Должно ли оно оборудовать торговое место ККТ либо торговлю можно осуществлять без применения кассового аппарата выдавать покупателям по их требованию квитанции? ООО обратилось в арбитражный суд с требованием признать это решение налоговиков недействительным в связи с наличием смягчающих обстоятельств, а именно тяжелого финансового положения ООО.

Оригинал транспортной железнодорожной накладной ГУ и ГУО утвержден Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, которые утверждены.

Перевозки груза посредством железных дорог — это экономия денег и удобный сервис. Габариты объектов могут быть очень большие, а сохранность их полностью обеспечена. Каждый груз, как и при любом другом виде транспортировки, сопровождается документами, содержащими информацию как о самом грузе, так и об условиях его перевозки.

Пояснения по заполнению железнодорожной накладной

Договоры по тегам Цитата на века Достаток распутного равняется короткому одеялу: натянешь его к носу, обнажаются ноги. Код станции проставляется на основании тарифного руководства.

Грузоотправитель Грузополучатель Сведения об отправителе получателе груза с указанием его наименования и ОКПО, информация о коде, который был присвоен перевозчиком отправителю груза.

Инфо Почтовый адрес грузоотправителя грузополучателя Почтовый адрес и номер телефона, по которому можно связаться в случае возникновения каких-либо вопросов.

Жд накладная смгс. Вы искали образец жд накладная.

После окончания пути она передается получателю груза, выдача осуществляется в пункте назначения. В железнодорожной накладной указываются различные особенности груза и его характеристики, данные относительно нюансов транспортировки, погрузки и сохранения.

Здесь же выполняются особые отметки, важные для перевозчика, отправителя и получателя. Непосредственно железнодорожная накладная включает в себя следующие данные:.

После того, как представители РЖД выдадут листы с бланками накладных, их нужно будет заполнить в соответствии с основными требованиями:.

Железнодорожная накладная образец- образец железнодорожной накладной транспортная логистика. При перевозке собственных порожних вагонов после выполнения планового ремонта в. СМГС накладная – перевозочный документ единого образца, применяющийся при железнодорожных перевозках между странами-членами СМГС, а также в сообщении.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: CMR накладная. Пример заполнения и чистый бланк

Источник: https://school30ys.ru/brachniy-dogovor/obrazets-zheleznodorozhnoy-nakladnoy.php

Как правильно оформить железнодорожную накладную

Украина. Железнодорожная накладная. Правила оформления.

Перевозки груза посредством железных дорог – это экономия денег и удобный сервис. Габариты объектов могут быть очень большие, а сохранность их полностью обеспечена. Каждый груз, как и при любом другом виде транспортировки, сопровождается документами, содержащими информацию как о самом грузе, так и об условиях его перевозки.

Все сопроводительные документы должны соответствовать единому стандарту, принятому федеральными надзорными органами ж/д транспорта. По ст.32 устава транспортировки ж/д в РФ, перемещение груза происходит на основании договора, где тот, кто отправляет груз, оплачивает расходы. А вот подтверждением существования этого договора является железнодорожная накладная.

Что это такое и для чего она нужна

Согласно законодательству, документ, подтверждающий отношения по оказанию услуг, оформляется в форме договора.

При транспортировке груза с помощью ж/д такой документ заключается между представителем железной дороги и грузоотправителем.

Он является основанием для составления железнодорожной накладной, которая будет следовать вместе с грузом до получателя. Фактически именно накладная является важнейшим документом, отражающим договорные отношения между двумя сторонами.

Пример договора на транспортировку груза с помощью железной дороги

Бланки сопроводительных документов, в т.ч. и накладной, выдают представители РЖД. Грузоотправитель и грузополучатель заполняют эти документы при отправке и при получении соответственно.

Согласно приказу №42Ц МПС РФ от 9 декабря 1999 года на каждую отправку груза должна быть предоставлена правильно заполненная накладная и прочие документы по отправке груза.

Этот приказ как раз и подтверждает, что сама накладная и выданная на нее квитанция подтверждают наличие договора.

Этот сопроводительный документ всегда содержит следующую информацию:

 • Наименование груза;
 • Места отправки и конечного назначения;
 • Дату и время принятия объекта;
 • Ожидаемую дату доставки грузополучателю;
 • Время в пути и другие пункты.

После того, как экземпляр накладной и квитанция на нее будут переданы грузоотправителю, договор будет считаться заключенным. Вместе с тем, когда груз будет доставлен, получателю будет передан его экземпляр накладной с проставленной печатью.

Накладная защищает стороны от возможных происшествий и дает право требовать:

 • Верную тарифную систему;
 • Достоверные расчеты;
 • Сохранность объекта;
 • Защиту от повреждений и целостности груза.

В случае нарушения каких-либо пунктов. грузоотправитель на основании железнодорожной накладной вправе обозначить претензии и обратится в суд для отстаивания своих требований, т.к. нарушены фактически условия договора. А в бухгалтерии накладная является основанием для списывания и оприходования средств.

Документ состоит из 6 листов плюс несколько копий и дополнительный лист под названием «Дорожная ведомость». Каждый листок имеет свое назначение – на одном из этапов транспортировки подписывается кем-то или выдается кому-то.

Кто заполняет и образец

Образец заполнения железнодорожной накладной (форма ГУ-27)

После того, как представители РЖД выдадут листы  с бланками накладных, их нужно будет заполнить в соответствии с основными требованиями:

 • Выданный бланк накладной всегда заполняет грузоотправитель;
 • Разрешается заполнять документ в печатном или письменном виде (только шариковыми ручками);
 • Вносимые данные должны полностью соответствовать реальным данным;
 • Исправления и помарки не допускаются, если произошли какие-то изменения до отправки груза, то накладная должна заполняться заново на чистом бланке;
 • Произошедшие изменения в пути вносятся в бланк сотрудниками ж/д, заверяются подписью и печатью станции;
 • Дорожная ведомость должна быть размножена в количестве участвующих организаций в перевозке;
 • Если граф для занесения информации не достаточно, то печатаются дополнительные листы, а на главной странице ставится отметка «Смотреть на доп. листе»;
 • Все листы накладной надежно скрепляются между собой, чтобы до конца следования груза ни один из них не пропал.

Груз, отправляемый отдельным вагоном и более мелкими размерами, оформляется накладной по форме ГУ-27 или ГУ-29. Полный комплект сопроводительных бланков соответствует форме ГУ-29-О и включает:

 • Накладную;
 • Квитанцию о приеме груза;
 • Дорожную ведомость;
 • Корешок дорожной ведомости.

По существующим правилам графы железнодорожной накладной заполняются грузоотправителем согласно образцу:

 1. «Отправитель». Здесь указываются информация об отправителе: адрес, наименование организации или ФИО, подпись;
 2. «Станция отправления». Прописывается название ж/д вокзала и/или наименование станции;
 3. «Заявления отправителя». Указывается маршрут, вид транспортировки (по особенностям объекта грузоперевозок), кол-во листов документа и пр;
 4. «Получатель». Прописываются данные получателя: адрес, наименование организации или ФИО, контактные данные (телефон), присвоенный идентификатор грузу;
 5. «Станция назначения». Наименование станции, где нужно получить груз;
 6. «Пограничные места переходов». Указываются названия пограничных станций;
 7. «Вагон». Указывается номер вагона;
 8. «Вагон предоставил». Ставится «О» — вагон принадлежит отправителю или получателю, «П» — вагон перевозчика;
 9. «Грузоподъемность». Прописывается в тоннах;
 10. «Оси». Вносится кол-во осей;
 11. «Масса тары». Списывается информация с вагона;
 12. «Тип цистерны». Калибр цистерны списывается с вагона (под номером);

Пункты под № 13 и №14 не заполняются грузоотправителем. А далее подробно описывается объект перевозки. И заполняются графы:

 • «Наименование груза»;
 • «Род упаковки»;
 • «Кол-во мест»;
 • «Масса»;
 • «Пломбы»;
 • «Погружено»;
 • «Способ определения массы»;
 • «Перевозчики»;
 • «Уплата провозных платежей»;
 • «Документы, приложенные отправителем»;
 • «Информация, не предназначенная для перевозчика».

Оставшиеся пункты отправитель не заполняет.

После заполнения документа, сотрудником ж/д проверяется правильность внесенных данных и, если все верно, то проставляется виза. Этот номер является разрешением для дальнейшего принятия груз/

Пятикратный штраф за искажение сведений о массе груза в жд накладной

По ст.33 ТУЖД за достоверность данных, внесенных в накладную, ответственность несет грузоотправитель. Информация должна быть реальной, полной и точной. Перевозчик проверяет любые данные, касательные груза, по своему усмотрению.

Если в результате проверки была выявлена ложная информация о свойствах груза и прочих сведений, то это расценивается как угроза безопасности движения и работы ж/д транспорта или отправка запрещенных к перевозке объектов. За подобные нарушения на отправителя налагается штраф в соответствии со ст.98 ТУЖД. Размер удержания равняется пятикратной стоимости перевозки подобных грузов на любые расстояния.

Чтобы зафиксировать факт нарушения, составляется акт сверки.

Источник: https://mirblankov.ru/zheleznodorozhnaya-nakladnaya/

Что такое железнодорожная накладная (Rail Waybill): оригинал, правила заполнения, бланк, оформление

Украина. Железнодорожная накладная. Правила оформления.

Любая внешнеторговая операция по передаче товара должна сопровождаться документально. Для этих целей в зависимости от вида применяемого транспорта составляется товарная накладная, на основании соответствующих нормативных документов. Железнодорожная накладная имеет отношение к таким международным и внутренним документам.

Нормативное регулирование

Регулирование железнодорожных перевозок происходит Бернской международной конвенцией, а также единой конвенцией железнодорожных перевозок (КОТИФ) от 1980 года, в основе которой лежат пункты Бернской конвенции.

Россия не принимает участие в КОТИФ и по-прежнему по примеру СССР использует в международных перевозках за основу соглашение СМГС, в котором также участвуют страны СНГ, Балтии, Польша, Болгария, Монголия, Китай, Вьетнам, Турция, Иран, Северная Корея.

Важно: если появляется необходимость перевозки в страны, действующие КОТИФ документация переоформляется на пограничной станции. Такое же правило действует и при обратном перемещении.

Если документ внутреннего значения он регулируется:

 • ФЗ № 2 от 1998 года;
 • Приказом МПС РФ/РЖД № 39 от 2003 года;
 • Уставом железнодорожного транспорта РФ № 18 от 2003 года.

О документе

Железнодорожная накладная необходима для международных / внутренних перевозок в качестве транспортного документа.

Его понятие и назначение

Данный документ предназначен для документарного оформления договора между грузоотправителем и администрацией железной дороги, именно в ней указывается передача ценностей перевозчику с целью их доставки до пункта назначения.

При этом договор считается заключенным после отправки железнодорожной накладной и квитанции о приеме груза грузоотправителю. Такой договор является подтверждением перемещения груза от продавца к покупателю.

Важно: чтобы документ имел юридическую силу необходимо проставление на нем штемпеля железнодорожной станции.

Данный документ самостоятельно не передается, он является составной частью пакета документов, в число которых входит:

 • дорожная и передаточная ведомости;
 • вагонный лист;
 • коммерческий акт.

Виды и особенности

Документ бывает:

 1. Внутреннего значения для перемещения продукции посредством транспорта внутри государства. При ее наличии грузоотправитель вправе требовать с перевозчика возмещение ущерба. Формируется документ на основании законодательных актов РФ.
 2. Международного значения и составляется на основании международных стандартов.

Кроме этого накладные бывают:

 • основных видов, например, продажа, переучет и прочее;
 • товарные, предназначены для оформления груза;
 • согласно разновидности перевозок – авиационные, автотранспортные, железнодорожные.

Когда он используется

Составляется документ отправителем при перемещении грузов и указывает на точное количество и состояние продукции. При этом перевозчик вправе совершить проверку точности сведений выборочно. Документ необходим для сопровождения груза и одновременно подтверждения его передачи.

Кроме этого он содержит маршрут перемещения груза. Также он важен для применения бухгалтерией для оприходования / списания товара согласно ее данным обеими сторонами.

Как оформить железнодорожную накладную (Rail Waybill)

Железнодорожная накладная является документом комплексного типа и складывается из 6 листов, обязательно пронумерованных. Данные в нее вносятся и перевозчиком, и грузоотправителем.

Важно: дорожная ведомость составляется в количестве равному численности участников в перевозке.

 • В случае необходимости внесения исправлений можно вносить их на станции отправителя, кроме этого вносить правки можно только в свои данные.

 • Заполнение можно выполнить вручную или печатно, если вручную, то черными чернилами. Штемпель также должен иметь черный цвет.
 • Все листы необходимо четко скреплять между собой.

Правила

Согласно правилам, грузоотправитель должен внести такие данные:

 • отправитель – наименование, контактные данные, адрес;
 • станция отправления – необходимо указать название станции отправления и сокращенное железной дороги;
 • заявление отправителя – необходимо указать все данные относительно маршрута следования, названия получателя и его адреса, внесенных исправлений, типа отгрузки с учетом особенностей товара;
 • получатель – указываются все его данные идентично отправителю;
 • станция назначения – указываются данные относительно конечного пункта приема груза;
 • пограничные места переходов – указываются кода и выходные данные пограничных постов.

Характеристики вагона

Далее идет информация относительно характеристик вагона:

 • номер вагона, наименование владельца с соответствующим обозначением буквой П, если вагон перевозчика и буквой О, если он получателя / отправителя;
 • в тоннах грузоподъемность вагона;
 • количество у транспорта осей, масса тары вагона и калибровочный тип цистерны – все данные на вагоне обозначены.

Далее идут графы, не предназначенные для заполнения отправителем:

 • наименование товара, род упаковки, количество мест;
 • масса и в какой способ она определена, пломбы, когда погружено;
 • кто перевозчики, данные об уплате платежей;
 • документы, приложенные отправителем и информация, не имеющая отношение к перевозчику.

Важно: ввоз продукции на станцию можно только после визирования накладной, она должна быть подписана кассиром, проверяющим документы. Если визы в виде числового значения нет, весовщик на станции не вправе принимать товар.

Международный документ также составляется отправителем и визируется перевозчиком.

Образцы железнодорожной накладной

Проверка бумаг

Перед проставлением визы необходимо проверить накладную на точность внесенных данных. Проверке подлежат:

 • доступность перемещения подобного груза;
 • соответствие станций на возможность приема подобной продукции;
 • нет ли ограничений / запретов на перемещение груза;
 • необходимое количество данных о получателе;
 • наличие платежных документов за обслуживание.

Железнодорожная накладная играет сразу несколько ролей – она является доказательством соответствия продукции, основанием для перемещения и бухгалтерской документацией. При этом она должна составляться надлежащим образом согласно нормативным требованиям.

Про железнодорожную накладную и другие подобные документы расскажет видео ниже:

Источник: http://uriston.com/tamozhennoe-pravo/oformlenie/soprovoditelnaya-dokumentatsiya/rail-waybill.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.